Kláštorské lúky – divočina v Turčianskej záhradke

V srdci Turčianskej kotliny sa nachádza jedno z najcennejších území tohto regiónu. Kľukatiaca sa rieka Turiec tu vytvorila komplex močarísk a podmáčaných lúk, spolu s rastlinnými spoločenstvami trsti obyčajnej, porastov ostríc, lužných lesov a krovitých vŕb. Toto všetko vytvára unikátnu mozaiku biotopov, ktorá je domovom pre množstvo živočíchov, a teda aj rajom pre milovníkov a fotografov prírody.

rieka Turiec, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
rieka Turiec, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 17-40 mm f4 L USM, 17mm, f11, 1/320, ISO 200, 1. máj 2020

 

Začiatok ochrany územia sa datuje do roku 1974, keď bola vyhlásená ŠPR (dnes NPR) Kláštorské lúky na rozlohe takmer 86 ha. V tomto čase tu bolo zistených 145 druhov vtákov (vrátane ťažných druhov), výskyt kosatca sibírskeho (Iris sibirica), ktorý tu mal severnú hranicu rozšírenia u nás, ale aj 58 druhov motýľov či 90 druhov pavúkov. Ani tomuto územiu sa však nevyhli negatívne zásahy človeka. Rozsiahle odvodňovanie, ktoré na okolitých podmáčaných lúkach prebiehalo ešte v druhej polovici minulého storočia, malo za následok pokles hladiny podzemnej vody prakticky v celej rezervácií. K tomuto poklesu prispelo tiež odklonenie potoka Vríca do rybníkov v Slovanoch a nevhodné zásahy do jeho koryta, čím sa prerušila spojitosť ekosystému a významne sa tak narušil vodný režim. Dnes je tak územie odkázané už len na pravidelné jarné záplavy rieky Turiec, ktoré sa, vďaka jeho plytkému korytu, objavujú počas zvýšených prietokov aj v ostatných častiach roka. Je to práve rieka Turiec, ktorá určuje ráz malebnej Turčianskej záhradky. Krajinou sa vinie ako had, vytvára meandre s hlbočinami, aj plytšie úseky. Na mnohých miestach zostali zachované aj, dnes už cenné, brehové porasty a lužné lesíky. Je domovom kráľovnej našich vôd, hlavátky podunajskej, ale poskytuje dostatok potravy aj pre vydru riečnu.

vydra riečna (Lutra lutra) Eurasian otter, rieka Turiec, Turčianska kotlina, Slovensko
vydra riečna (Lutra lutra) Eurasian otter, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 286 mm, f5, 1/640, ISO 1600, 5. január 2020

 

inundačné územie rieky Turiec, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
inundačné územie rieky Turiec, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 17-40 mm f4 L USM, 17 mm, f4, 30 sec., ISO 6400, 18. marec 2020

 

srnec lesný (Capreolus capreolus) Roe deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
srnec lesný (Capreolus capreolus) Roe deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 7D mark II, Canon 400 mm f5.6 L USM, f8, 1/800, ISO 640, 20. január 2017

 

líška hrdzavá (Vulpes vulpes) Red fox, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
líška hrdzavá (Vulpes vulpes) Red fox, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 40D, Canon 400 mm f5.6 L USM, f6.3, 1/250, ISO 500, 26. máj 2016

 

Negatívne sa na funkčnosti celého tunajšieho ekosystému prejavilo aj upustenie od tradičných spôsobov hospodárenia. V minulosti to bolo najmä ručné kosenie a extenzívna pastva. Dnes je ručné kosenie nahradené veľkoplošnou strojovou kosbou a mulčovaním. To odstraňuje aj drobné nerovnosti terénu a zhutňuje pôdu, dôsledkom čoho sa vytrácajú pôvodné citlivejšie druhy rastlín, a tie sú plošne nahrádzané konkurencieschopnejšími, ale zároveň druhovo chudobnejšími spoločenstvami. Napriek tomu sa ešte na niektorých lokalitách Kláštorských lúk a v ich tesnom susedstve zachovali pestré a druhovo bohaté lúky a pašienky, ktoré dotvárajú estetickú aj funkčnú stránku tohto unikátneho územia. Extenzívnu pastvu však možno pozorovať už len zriedka. Stáda domácich zvierat nahradili početné čriedy jelenej zvery. Tá na území rezervácie využíva po dlhé roky rovnaké migračné trasy, čím sa vytvorili akési drenážne cestičky, ktoré tiež napomáhajú rýchlejšiemu odtoku (najmä záplavových) vôd z územia.

Raj pre fotografov

Turčianska kotlina, spolu s NPR Kláštorské lúky, sa nachádza na významnej migračnej trase sťahovavého vtáctva. Počas jarnej a jesennej migrácie tu možno pozorovať množstvo druhov bahniakov, brodivcov, spevavcov aj dravcov. Celkovo bolo na území rezervácie zistených takmer 170 druhov vtákov. Hniedzia tu kúdelníčky lužné, strnádky trstinové, mlynárky, trsteniariky, rybáriky, vlhy hájové a mnoho ďalších.

kaňa sivá (Circus cyaneus) Hen harrier, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f9, 1/2000, ISO 1000, 5. máj 202
kaňa sivá (Circus cyaneus) Hen harrier, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f9, 1/2000, ISO 1000, 5. máj 2020

 

rybárik riečny (Alcedo atthis) Common kingfisher, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 5D mark III, Canon 400 mm f5.6 L USM, f6.3, 1/800, ISO 400, 26. júl 2018
rybárik riečny (Alcedo atthis) Common kingfisher, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 5D mark III, Canon 400 mm f5.6 L USM, f6.3, 1/800, ISO 400, 26. júl 2018

 

strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus) Common reed bunting, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 f4.5-5.6 L IS II USM, f6.3, 1/1000, ISO 500, 27. apríl 2020
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus) Common reed bunting, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 f4.5-5.6 L IS II USM, f6.3, 1/1000, ISO 500, 27. apríl 2020

 

kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus) Eurasian penduline tit, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 f4.5-5.6 L IS II USM, f7.1, 1/250, ISO 640, 27. apríl 2020
kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus) Eurasian penduline tit, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 f4.5-5.6 L IS II USM, f7.1, 1/250, ISO 640, 27. apríl 2020

 

Jedno z najatraktívnejších období roka predstavuje pre fotografa prírody nepochybne jelenia ruja. Viacetážové porasty vŕb, jelší a starých topoľov, v kombinácií s rannými a večernými hmlami, vytvárajú rozprávkovú kulisu pre toto prírodné divadlo. Vzduchom sa nesie roztúžené volanie majestátnych paroháčov, ktorí majú jediný cieľ, odovzdanie svojich génov.

jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 400 mm f5.6 L USM, f5.6, 1/160, ISO 2000, 16. september 2019
jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 400 mm f5.6 L USM, f5.6, 1/160, ISO 2000, 16. september 2019

 

jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 5D mark III, Canon 400 mm f5.6 L USM, f5.6, 1/160, ISO 1250, 21. september 2018
jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 5D mark III, Canon 400 mm f5.6 L USM, f5.6, 1/160, ISO 1250, 21. september 2018

 

jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 7D mark II, Canon 300 mm f2.8 L IS USM, f4.5, 1/800, ISO 1600, 22. september 2017
jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 7D mark II, Canon 300 mm f2.8 L IS USM, f4.5, 1/800, ISO 1600, 22. september 2017

 

jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 400 mm f5.6 L USM, f6.3, 1/400, ISO 1000, 15. september 2019
jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 400 mm f5.6 L USM, f6.3, 1/400, ISO 1000, 15. september 2019

 

Tip na výlet

Vzhľadom na svoje prírodné hodnoty, územie NPR Kláštorské lúky určite stojí za návštevu. A hoci ním nevedú žiadne značené turistické trasy, všetko podstatné sa dá vidieť aj z prechádzky po obvode rezervácie. Najlepšie je územie dostupné zo železničnej stanice Kláštor pod Znievom, odkiaľ možno prejsť takmer celú jeho severnú, západnú aj južnú časť. Od obce Valentová je zase možnosť navštíviť najmä jeho severný a východný okraj. Ak by ste mali záujem aj o sprevádzanie s odborným výkladom, neváhajte ma kontaktovať.

lužný les, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 17-40 f4 L USM, 40 mm, f8, 1/125, ISO 320, 1. máj 2020
lužný les, NPR Kláštorské lúky, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 17-40 f4 L USM, 40 mm, f8, 1/125, ISO 320, 1. máj 2020

5 Responses

  • […] Dnes tu máme tak trošku iný článok. Prvý krát sa stane, že autom článku nie som ja. Tento článok vyšiel na blogu https://www.slovakianwilderness.com/ a jeho autorom je Matej Ferenčík. Musím povedať, že hneď ako som si článok prečítal, tak ma dostal. Krásne napísané a hlavne neuveriteľné krásne fotky. Preto som bol veľmi rád, keď Matej súhlasil a dovolil nám jeho článok zverejniť aj na našom blogu. Verím, že sa vám práve tento jeho článok o krásnych Kláštorských lúkach bude páčiť. Článok som nijako nemenil, pretože je to Matejove dielo. Určite odporúčam navštíviť aj jeho blog a pokochať sa krásnymi fotkami z jeho dielne. Text článku som nijako neupravoval. Upravené sú len obrázky. Pôvodnú verziu a obrázky v plnej kvalite nájdete na Matejovej stránke: https://www.slovakianwilderness.com/klastorske-luky-divocina-v-turcianskej-zahradke/ […]

  • Rieka Turiec! Často sa niečo také nevidí. Krásna, kľukatá rieka, tečie pokojne, splýva s prostredím. Sme zvyknutí na regulované rieky, potoky, ale rieka Turiec je unikát. Po daždi človek vidí niečo z dávnych čias, záplavové územia, ktoré človek rešpektuje. Patria k životu. Odmalička chodíš do Turca, Maťko, a vôbec sa nedivím, že ťa očaril. A ešte život v ňom. No a Kláštorské lúky, plné vysokej zveri, to je podívaná. Patríš k tejto Turčianskej záhradke takmer neodmyslitelne, si jej súčasťou. Tvoj článok je plný nehy k prírode, fotografie sú charakteristické pre teba. Krásne.

  • Ahoj Maťko, krásne si to zriešil, fotografie majú dušu, odzrkadľujú Tvoj vzťah k prírode a to si prevtelil aj do písaného slova, som rád, že som rozklikol a určite nie posledý raz,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *