Rok vo fotografii

Blíži sa deň, od ktorého ubehol už rok odvtedy, ako sme spolu s Lukášom, tvorcom týchto stránok a ich adminom, slávnostne spustili web slovakianwilderness.com. Nastala teda vhodná doba, trošku si tento rok zrekapitulovať a zaspomínať si na niektoré zážitky z divočiny prostredníctvom fotografií. Rok 2020 bol veľmi výživný, nie len čo sa týka možností fotenia, ale najmä na druhovú pestrosť fotografovaných zvierat. Mal som možnosť fotografovať druhy, ktoré sa mi podarilo dostať pred objektív vôbec po prvý krát (napríklad kúdeľníčka lužná), ale aj druhy, ktoré som už z minulosti nafotené mal, ale pre nedostatočnú kvalitu fotiek, prílišnú vzdialenosť alebo iné faktory, neboli hodné prezentovania (napríklad jariabok hôrny, strnádka trstinová, hlucháne a pod.).

Ako to už v divočine chodí, človek síce má predstavu o tom, kde, čo a ako chce odfotiť, príroda však svoje tajomstvá nevydáva zadarmo. Našťastie. 😊 Napriek tomu sa mi podarilo nafotiť druhy živočíchov, ktorých fotografie sú výsledkom cieľavedomého procesu (medvede, kamzíky, vydry a iné). Veľká časť fotografií však vzniká skôr nečakane, a človeku by ani nenapadlo, že niečo také sa mu môže pošťastiť dostať pred objektív (napríklad kuriatka jariabka hôrneho v pralese vo Veľkej Fatre, alebo sovu dlhochvostú v brezovom háji v Bieszczadoch).

Ak by som skúsil spočítať dni, ktoré som strávil v roku 2020 v divočine, určite by to nebolo menej ako 200. Verím, že tento rok nebude v tomto ohľade horší. Nuž a snáď aj po fotografickej stránke sa čo-to podarí a budem môcť aj naďalej sprostredkovávať krásu divokej prírody aj vám. Touto cestou sa chcem poďakovať svojmu adminovi za kus odvedenej práce na stránkach. Ďakujem, Lukáš! Nasledovný výber fotografií nie je ani zďaleka všetko, čo sa mi podarilo počas uplynulého roku nafotiť. Sú to skôr fotografie, ktoré vznikli vo (pre mňa) výnimočných chvíľach, na výnimočných miestach, alebo sa mi s nimi spájajú krásne spomienky.

Ktorá fotka zaujala najviac Vás a prečo? Svoj názor môžete zanechať dole pod článkom, alebo mi napísať správu. Na Vaše názory sa budem tešiť. 😉

(Fotografie sú zoradené chronologicky podľa dátumu ich vzniku)

vydra riečna (Lutra lutra) Eurasian otter, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 286 mm, f5, 1/640, ISO 1600, 5. január 2020
vydra riečna (Lutra lutra) Eurasian otter, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 286 mm, f5, 1/640, ISO 1600, 5. január 2020
sova dlhochvostá (Strix uralensis) Ural owl, Bieszczady, Poľsko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/500, ISO 1600, 19. január 2020
sova dlhochvostá (Strix uralensis) Ural owl, Bieszczady, Poľsko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/500, ISO 1600, 19. január 2020
myšiarka ušatá (Asio otus) Long-eared owl, Južná Morava, Česká republika Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/50, ISO 1000, 24. február 2020
myšiarka ušatá (Asio otus) Long-eared owl, Južná Morava, Česká republika
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/50, ISO 1000, 24. február 2020
kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita) Common chiffchaff, Malá Fatra, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/250, ISO 1000, 11. apríl 2020
kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita) Common chiffchaff, Malá Fatra, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/250, ISO 1000, 11. apríl 2020
trasochvost horský (Motacilla cinerea) Grey wagtail, Veľká Fatra, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/30, ISO 2000, 13. apríl 2020
trasochvost horský (Motacilla cinerea) Grey wagtail, Veľká Fatra, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/30, ISO 2000, 13. apríl 2020
labťuška hôrna (Anthus trivialis) Tree pipit, Západné Tatry, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f7.1, 1/100, ISO 400, 22. apríl 2020
labťuška hôrna (Anthus trivialis) Tree pipit, Západné Tatry, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f7.1, 1/100, ISO 400, 22. apríl 2020
tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) Black grouse, Liptov, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/250, ISO 1000, 24. apríl 2020
tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) Black grouse, Liptov, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/250, ISO 1000, 24. apríl 2020
tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) Black grouse, Liptov, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/800, ISO 400, 24. apríl 2020
tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) Black grouse, Liptov, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/800, ISO 400, 24. apríl 2020
kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus) Eurasian penduline tit, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f7.1, 1/250, ISO 640, 27. apríl 2020
kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus) Eurasian penduline tit, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f7.1, 1/250, ISO 640, 27. apríl 2020
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus) Common reed bunting, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/1000, ISO 500, 27. apríl 2020
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus) Common reed bunting, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/1000, ISO 500, 27. apríl 2020
srnec lesný (Capreolus capreolus) Roe deer, Turčianska kotlina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/400, ISO 400, 17. máj 2020
srnec lesný (Capreolus capreolus) Roe deer, Turčianska kotlina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/400, ISO 400, 17. máj 2020
jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) Hazel grouse, Veľká Fatra, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/500, ISO 800, 28. jún 2020
jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) Hazel grouse, Veľká Fatra, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/500, ISO 800, 28. jún 2020
jazvec lesný (Meles meles) European badger, Veľká Fatra, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 100 mm, f4.5, 1/125, ISO 4000, 29. jún 2020
jazvec lesný (Meles meles) European badger, Veľká Fatra, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 100 mm, f4.5, 1/125, ISO 4000, 29. jún 2020
jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, Veľká Fatra, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 286 mm, f5, 1/80, ISO 8000, 20. august 2020
jeleň lesný (Cervus elaphus) Red deer, Veľká Fatra, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400 mm f4.5-5.6 L IS II USM, 286 mm, f5, 1/80, ISO 8000, 20. august 2020
medveď hnedý (Ursus arctos) Brown bear, Veľká Fatra, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/800, ISO 800, 21. august 2020
medveď hnedý (Ursus arctos) Brown bear, Veľká Fatra, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f6.3, 1/800, ISO 800, 21. august 2020
syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) European ground squirrel, Muránska planina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f9, 1/500, ISO 400, 9. september 2020
syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) European ground squirrel, Muránska planina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f9, 1/500, ISO 400, 9. september 2020
jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) Hazel grouse, Muránska planina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/400, ISO 1000, 10. september 2020
jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) Hazel grouse, Muránska planina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/400, ISO 1000, 10. september 2020
kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) Pygmy owl, Muránska planina, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f9, 1/250, ISO 125, 11. september 2020
kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) Pygmy owl, Muránska planina, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f9, 1/250, ISO 125, 11. september 2020
kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra), CHKO Jeseníky, Česká republika Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/2500, ISO 400, 11. november 2020
kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra), CHKO Jeseníky, Česká republika
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f5.6, 1/2500, ISO 400, 11. november 2020
hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) Capercaillie, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f8, 1/200, ISO 160, 29. november 2020
hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) Capercaillie, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f8, 1/200, ISO 160, 29. november 2020
krkavec čierny (Corvus corax), Orava, Slovensko Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f8, 1/1000, ISO 320, 21. december 2020
krkavec čierny (Corvus corax), Orava, Slovensko
Canon EOS 6D mark II, Canon 100-400mm, f4.5-5.6 L IS II USM, 400 mm, f8, 1/1000, ISO 320, 21. december 2020

4 Responses

 • Matej, nevedela by som si vybrať jednu fotografiu.pre mňa je každé zvieratko úžasné a krásne… a Vaše fotografie sú dokonalé.všetky majú v sebe silu a posolstvo.
  som nesmierne vďačná za to, že môžem cez vaše fotografie vidieť to, čo by som inak nevidela..spoznávam nové vtáčiky, vidím zvieratká v ich prirodzenom prostredí..
  želám vám veľa krásnych záberov, veľa krásnych dní v prírode a šťastné návraty domov. hlavne však dobré zdravie.

  Mária

  • Ďakujem Vám veľmi pekne za povzbudivé slová a teším sa, že fotografie Vám spravili radosť. 🙂

  • Štepáne, divočina si to zaslúži! Aj tebe veľká vďaka za tvoju službu divokej prírode a podobne prajem čo najúspešnejší rok 2021. Samozrejme, čo možno najviac v dovočine. 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *